6uo內蒙農場

警察辭職為「洗白」策略? 網民爆料揭《良心警辭職內幕真相》

今日蘋果日報導了一名「良心警察」辭職的故事,但隨即就有網民於LIHKG討論區爆料,指那名化名Peter的前警員,就是「響南邊圍同白衫人攬頭攬頸既葉蛇葉文權」,他指這是警隊「洗白」的新公關策略,剛好有警員家屬打上電台訴苦,以及近日示威都沒採取激進行動等,疑似是上頭指令要在10.1前平息事件。這一切的疑點均令一眾網民相信Peter是葉文權,網民勸大家切勿盡信這篇報導。當然,亦有網民認為這是「借刀」行為,但多數人則相信事件。

《「紀律冇咗,談何紀律部隊?」良心警辭職》

https://hk.news.appledaily.com/local/daily/article/20190823/20754422

以下為原文:

大家睇完個post係咪好感動有狗良心發現#hehe#dog#hehe#dog
如果我話俾你地知良心狗peter就係南邊圍同白衫人攬頭攬頸既葉蛇葉文權大家又點睇#haha#dog#haha#dog#haha#dog
關於葉蛇既介紹:
天水圍湯國華中學之恥
https://lih.kg/1386183
南邊圍同白衣人攬頭攬頸黑警底已起
https://lih.kg/1386180

葉蛇辭職並唔係文中講到咁偉大良心發現#haha#dog
而係佢只係狗隊新計劃既其中一步
宜家狗隊新策略就係瘋狂洗白,包括盡量不流血,唔好俾記者影到,狗隊家屬打上電台訴苦等等
而葉蛇良心發現辭職都係洗白計劃之一#:)#dog#:)#dog
因為葉蛇係南邊圍單野太肉酸俾人影到哂葉蛇同白衣人搭哂膊頭
所以狗隊順勢叫葉蛇自己辭職,洗白狗隊都有好人論#haha#dog
葉蛇同身邊啲老師朋友就話自己良心發現乜乜乜所以辭職
同狗隊啲伙記就話俾啲曱甴(#cry#dog良心警葉蛇都係用曱甴叫我地)起底驚俾人麻包袋搞屋企人乜乜乜#:)#dog
見到個post咁多巴絲又話感動又話尊重
唔該大家諗下#no#dog呢條仆街含家產葉文權有份用棍打尻手足!有份恥笑自殺個六位義士!有份私刑被捕既手足!有份性騷擾被捕既女手足#:-[#pig#:-[#pig#:-[#pig
又話一世唔原諒黑警#:-[#pig#:-[#pig
又話以眼還眼#:-[#pig#:-[#pig
唔係咁就原諒班黑警丫#:-[#pig#:-[#pig
對唔對得住個六個義士#wail#pig#wail#pig
對唔對得住俾人拉個800幾個手足#wail#pig#wail#pig

 

https://lihkg.com/thread/1497788/page/1

Loading...

喜歡我們的文章嗎?按個讚吧!

關 閉 視 窗

(9706)